Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

VIÊN GIÁCTịnh tâm lặng chiếu khắp ha sa,

Phàm ,Thánh đâu ngoài tánh của ta.

Một niệm chẳng sinh toàn thể hiện,

Sáu căn thoáng động sẽ thành lòa.

Diệt trừ phiền não càng thêm bệnh,

Tìm đến chân như cũng lại tà.

Thanh tịnh tâm tư không tưởng nghĩ,

Niết bàn sanh tử tựa không hoa.

THÍCH CHÍNH NIỆM (NAM PHONG )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét