Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

HỎI AI?Hỏi gió, gió chẳng trả lời,

Hỏi mây, mây lững lờ trôi không ngừng.

Hỏi trời, trời cứ làm thinh,

Hỏi đất, đất cũng vô tình ngó ngơ.

Hỏi nước, nước hảy lờ đờ,

Hỏi núi, núi đứng trơ trơ chẳng rằng.

Quay về ta hỏi ta chăng?

Hỏi rằng mình có biết mình hay không?

Bản Lai Diện Mục khó tầm,

Tu hành sẽ đạt đừng mong, đừng cầu.

Xin chớ có chầy !!!

THÍCH CHÍNH NIỆM (NAM PHONG )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét