Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

VÔ THƯỜNG


Vô minh che lấp bản tâm ta
Định luật vô thường khó thoát ra
Thành tựu chẳng qua là ảo ảnh
Trụ rồi tan biến cũng thành ra...
Hoại hình, hoại vật là thay đổi
Không có, có không, rõ thật là...
Bát nhã tâm kinh lời Phật dạy
Có không, không có thật ma ha.
THÍCH CHÁNH NIỆM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét