Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

ĐẠI HỒNG CHUNGHồng chung vang vọng một âm thanh
Thức tỉnh ai ơi ! tự cứu mình.
Quay lại với ta tìm lẽ sống
Đi vào thực tại kiếp nhân sinh
Tiếng chuông cảnh tỉnh người lầm lạc
Âm hưởng chiêu hồn độ giác linh
Vang vọng âm thanh hồn nước Việt
Hư không thu gọn bởi chầy kình.
THÍCH CHÍNH NIỆMKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét