Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

VU LAN


Lá vàng rơi rụng khắp nơi nơi
Báo hiếu Vu lan sắp tới rồi
Tháng bảy ngày rằm ta trẩy hội
Cầu cho cha mẹ được an vui.

Công cha,nghĩa mẹ sánh trời cao
Bổn phận làm con phải thế nào ?
Phụng dưỡng, chăm nom và kính trọng
Vâng lời dạy bảo nỡ quên sao?

Cầu cho phụ mẫu được bình an
Tuổi tác già nua hưởng phúc nhàn
Hướng dẫn mẹ cha quy Tam bảo
Một lòng niệm Phật sớm ,chiều, hôm.

Tinh thần vật chất đều đầy đủ
Sáng tối ra vào để vấn an
Đi dặn về trình luôn giữ lễ
Ây là báo hiếu phận làm con.

THÍCH CHÍNH NIỆM (NAM PHONG )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét