Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

GIỮ PHẬNCủa trời dư dả chẳng vay ai,

Cần đến rồi ra cũng có xài.

Giàu có chắc gì không khổ cực,

Tuy nghèo mà vẫn có lai rai.

Tri túc nhớ ghi đâu sẵn bạc,

Tay không tuy thế chẳng tham tài,

Ai bảo ôm rơm cho rạm bụng?

Vô thường nó tới thật bi ai.


THÍCH CHÍNH NIỆM (NAM PHONG )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét