Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

NGHĨ TỪ TÂM


Em nói rằng: " Em muốn hạnh phúc!"
Anh hỏi rằng: " Em muốn thật sao?"


Em rằng: "Khổ đã nhiều năm,
Giờ em chỉ muốn thân tâm an nhàn"

Anh khuyên em hãy thiền hành:
Lắng tâm tĩnh lặng trong lành nghĩ suy,
Đừng ra công tính chi li,
Đừng tham, đừng tiếc, đừng vì riêng ta.
Đừng để nổi giận, hét la,
Đừng cho lửa cháy tâm ta dày vò.
Đừng si, đừng đắm, đừng lo,
Đừng mê, đừng luyến, đừng cho say tình.
Giữ lòng em mãi lặng thinh,
Nhìn vào sâu thẳm tâm mình, em ơi.
Đừng cho tâm động, rong chơi,
Đừng cho tâm tán, rối bời lăng xăng.

Em ơi, em hãy nhớ rằng:
“ Khổ đau, hạnh phúc vĩnh hằng do tâm
TÂM NGUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét