Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

HOA TÌNH THƯƠNGHoa chẳng có hình lại có hương,
Hoa trong tâm nở, hoa tình thương.
Hoa ấy trồng bằng lòng từ bi,
Hoa thơm ngược gió tỏa mùi hương.

Hoa bón toàn bằng lời tịnh lạc,
Hoa tràng kết hợp bởi tình thương.
Hoa tưới nước nguồn cam lộ quý,
Hoa không tàn rữa bởi vô thường.

Hoa tươi tốt đẹp vì chân chánh,
Hoa cắm trong bình bát chánh hương.
Hoa dâng Tam Bảo là hoa đó,
Hoa bất tử vì hết nghiệp vương.
              

THÍCH CHÍNH NIỆM (NAM PHONG )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét