Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

TRÁCH AI?Tại sao ta lại trách Trời?

Mình làm , mình chịu ai người chịu cho.

Nghiệp mình, mình đã gây ra,

Gieo gió gặp bão có gì sai đâu.

Thuyết nhân quả rất nhiệm màu,

Không gieo nhân nữa, quả đâu có thành.

Không quả là không có nhân,

Không nhân,không quả là chân Niết Bàn.

Thì là sẽ được vẻ vang,

Không còn đau khổ, đừng than trách trời.

THÍCH CHÍNH NIỆM (NAM PHONG )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét